Blog

Inventury pohledávek ČSSZ nově pouze elektronicky

Bře 13, 2022

Česká správa sociálního zabezpečení spustila v rámci pokračující digitalizce služeb koncem ledna letošního roku svoji novou online službu Informace o zaplacených zálohách na  důchodové pojištění OSVČ. Se spuštěním služby zároveň přestane správa sociálního zabezpečení rozesílat OSVČ tzv. inventury pohledávek v papírové podobě. To platí již pro zaplacené zálohy v období roku 2021, OSVČ si tedy musí pro podání přehledů stáhnout informace o zaplacených zálohách na ePortálu ČSSZ.

František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení k nové službě uvedl následující: „Nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativua současně zjednodušíme všem OSVČ komunikaci s ČSSZ. Služba nejenže nabídne více informací než původní inventury, ale navíc umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme.

Postup pro stažení přehledu o zaplacených zálohách lze shrnout následovně:

1) Přejdeme na ePortal ČSSZ a klikneme v pravém horním rohu na zelené tlačítko Přihlásit.

2) Přihlásit se OSVČ může přes datovou schránku nebo Identitu občana (stejně jako např. pro stažení Covid certifikátů). Nejjednodušší možností je pokračovat přes bankovní identitu.

3) Po přihlášení vybereme v nabídce v hlavičce stránky možnost ONLINE SLUŽBY – Pro OSVČ – Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

4) Vybereme rok, za který chceme stáhnout přehled záloh a vytiskneme (přímo nebo do PDF formátu).

 

Pokud nemá OSVČ datovou schránku ani Identitu občana, může pro přístup zplnomocnit jinou osobu.V systému bude možné zobrazit platby pouze za současný a předchozí kalendářní rok, delší historii ČSSZ uchovávat nebude. Aktualizace o zaplacených zálohách se aktualizují 1x měsíčně, vždy po uplynutí aktuálního kalendářního měsíce.

 

Užitečné odkazy:

1) Tisková zpráva ke spuštění služby Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

2) Videonávody + otázky a odpovědi k nové službě od ČSSZ