O nás

Kdo jsme?

Jsme tým daňových poradců a účetních s více než pětadvacetiletými zkušenostmi sídlící v centru Brna. Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti daňového, účetního a personálního poradenství.
Díky práci v malém týmu máme maximální kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb. Úzká propojenost a koncentrace našich činností umožňuje našim klientům dokonalý přehled v jejich daňové, účetní a personální agendě.

Individuální přístup – každé podnikání je něčím specifické. Ať už jde o specifika jednotlivých oborů nebo podniků samotných, snažíme se při poskytování našich služeb přistupovat ke všem klientům a jejich daňovým záležitostem individuálně. Spolupráci nastavíme tak aby vyhovovala v maximální míře oběma stranám.

Dlouhodobé vztahy – s klienty budujeme dlouhodobé vtahy založené na důvěře a korektnosti. Nezáleží na tom, zda je klient drobný podnikatel nebo společnost se stamiliónovým obratem. Naším cílem je odlehčit podnikání našich klientů od starostí s neustále se měnícími daňovými předpisy a jsme rádi, když se na nás s důvěrou obracejí pravidelně.

Jdeme s dobou – razítkům na fakturách a tunám šanonů s papírovými doklady již odzvonilo. Při naší práci se snažíme co nejefektivněji využívat možností, které poskytují moderní technologie. Poskytujeme online konzultace a nabízíme možnost předávání podkladů plně v elektronické podobě. Náš účetní software podporuje automatizovaný import dokladů z různých fakturačních systémů, stejně jako bankovních výpisů prakticky ve všech formátech.

Tým

Ing. Jiří Topinka

Daňový poradce č. osv. 1780

Daňový poradce od roku 1995 a od roku 2007 zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Dlouhodobě se věnuje problematice daní z příjmů, účetnictví a daně z přidané hodnoty. Kromě problematiky daňových povinností podnikatelů a obchodních korporací se dlouhodobě věnuje  otázkám zdaňování nestátních neziskových organizací. V letech 2000 až 2010 působil jako vedoucí Sekce Odborného kolegia Komory daňových poradců České republiky pro zdaňování neziskových organizací. V letech 2010 až 2012 byl členem Legislativní rady České unie sportu. Od roku 2014 je členem ekonomické komise Českého olympijského výboru.

Publikačně a přednáškovou praxí se zaměřuje na problematiku daňových povinností sportovních organizací – sportovních klubů a sportovních svazů – a na otázky spojené s vedením účetnictví těmito typy organizací. Dlouhodobě se také věnuje problematice kontroly státních a komunálních dotací. Na tomto poli svoji odbornost daňového poradce doplňuje praktickými zkušenostmi, získanými při výkonu funkcí v orgánech ve více sportovních organizacích a při aktivní účasti v organizačních výborech několika mezinárodních sportovních akcích konaných v České republice.

Je spoluautorem a autorem publikací:

Občanská sdružení ve sportu – právní, účetní a daňové problémy (spolu s Janem Stanjurou), vydáno v Nakladatelství Olympia v roce 2001.

Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů, vydáno v Nakladatelství Olympia v roce 2007

Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, vydáno v Nakladatelství Olympia v roce 2007

Ing. Jiří Konečný

Daňový poradce č. osv. 5536

Jiří se stal daňovým poradcem v roce 2019, čímž navázal na několikaleté zkušenosti se zpracováním účetnictví, které začal sbírat už při studiu na Vysoké škole. Od roku 2024 působí také jako zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Zabývá se poradenstvím ve všech daňových oblastech, mezi jeho specializace však patří zdaňování kryptoměn a developerských projektů. Aktivně se zajímá o nejnovější trendy, nezalekne se tak ani poradenství pro digitální podnikání.

Pavla Horáčková

Hlavní účetní

Pavla působí na pozici hlavní účetní již od samotných začátků naší společnosti. Díky své mnohaleté praxi má široké zkušenosti s vedením účetnictví klientů v různých oborech. Při komunikaci s Pavlou se můžete spolehnout na rychlost a věcnost.

Ing. Laura Ošmerová

Hlavní účetní

Laura je díky své více než desetileté praxi a širokým znalostem v oblasti účetnictví a daní bezpochyby účetní, kterou by si přál každý klient.  Přesnost, rychlost a odbornost při zpracovávání účetní agendy, to jsou hlavní předpoklady, na které se mohou klienti u Laury spolehnout.

Lenka Topinková

Mzdová účetní

Lenka se stará o personální a mzdovou evidenci našich klientů. Mezi její silné stránky patří pečlivost a smysl pro detail, díky čemuž budete mít jistotu, že Vaši zaměstnanci budou mít kromě mezd správně stanoveny i nároky na dovolenou nebo odvody pro pojišťovny.

Napište nám