Blog

DIP – Nový, daňově zvýhodnění produkt pro spoření na stáří

Led 9, 2024

V rámci snahy o podporu spoření na staří vzniknul od roku 2024 Dlouhodobý investiční produkt (DIP), jako alternativa k nástrojům III. důchodového pilíře, tedy k penzijnímu spoření a kapitálovému životnímu pojištění. Oproti těmto produktům by měl DIP nabídnout volnější investiční strategie a tedy vyšší potenciální výnosy pro investory, zároveň za nižší poplatky a s daňovým zvýhodněním.

Daňové zvýhodnění DIP bude probíhat ve dvou rovinách – v podobě slevy na dani a v podobě příspěvku od zaměstnavatele.

  1. Sleva na dani: investoři budou mít možnost odečíst si od základu daně vklady investované do DIP až do výše 48 000 Kč. Na rozdíl od penzijního spoření si bude moci poplatník odečíst vklady v celé výši (u penzijního spoření pouze vklady převyšující maximální částku pro státní podporu). Limit 48 000 Kč je souhrnným limitem pro všechny produkty vyjmenované v úvodu. Tento maximální odpočet od základu daně poskytuje úsporu na dani z příjmů ve výši  7 200 Kč.
  2. Příspěvek zaměstnavatele: stejně jako u penzijního spoření a kapitálového životného pojištění jsou příspěvky zaměstnavatele na tyto produkty osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců. Pro zaměstnavatele jsou příspěvky do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance daňově uznatelným nákladem. Výše příspěvků se nesčítá, pokud má tedy zaměstnanec více zaměstnavatelů, může čerpat osvobozené příspěvky do výše 50 000 Kč u každého z nich. Pro investory se tedy může jednat o zajímavou formu „bonusu“ od zaměstnavatele. Při vynaložení mzdových nákladů ve výši 50 000 Kč totiž zaměstnanec inkasuje v čisté mzdě zhruba 27 000 Kč, pro investory je tedy daleko výhodnější vyplatit příspěvek rovnou do DIP.

S ohledem na skutečnost, že se bude jednat o daňově zvýhodnění produkt, existují samozřejmě také podmínky pro daňovou uznatelnost. 

  1. Stejně jako u ostatních nástrojů pro spoření na stáří bude platit známé pravidlo 120/60. To znamená, že prostředky investované prostřednictvím DIP bude možno vybrat nejdříve po 120 měsících trvání produktu a nejdříve v 60 letech. V případě porušení pravidla bude nutné doplatit daň z příspěvků od zaměstnavatele i z uplatněných odpočtů od základu daně za období 10 let zpětně. 
  2. Obchody s cennými papíry v rámci DIP se budou řídit standardními pravidly pro zdanění. Půjde tedy využít možnosti osvobození od daně (3 roky držby nebo objem prodejů do 100 000 Kč/rok), zároveň však může docházet k situacím, kdy bude muset investor z těchto obchodů zaplatit daň, i když prostředky z prodaných aktiv zůstávají v DIP.