Blog

Daňová odčitatelnost darů na Ukrajinu

Bře 13, 2022

Pokračující invaze ruských vojsk na ukrajinské území zvedla vlnu solidarity tuzemských občanů i právnických osob.
V souvislosti s poskytovanými dary se množí dotazy na jejich daňovou uznatelnost. Na tuto situaci již ve středu 10. března reagovalo také Ministerstvo financí, které navrhlo výrazně rozšířit možnosti daňových odpočtů z darů poskytovaných na pomoc Ukrajině.

Aktuální znění zákona o daních z příjmů umožňuje na vyjmenované účely následující daňové odpočty:

 • Pro fyzické osoby odpočet poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota přesáhne 2% základu daně anebo činní alespoň 1 000 Kč.
  To znamená, že lze odečíst i poskytnutí daru 10 x 100 Kč. Nejvýše však lze odečíst plnění v úhrnu 15% ze základu daně.
 • U právnické osoby odpočet poskytnutých darů, pokud hodnota každého jednotlivého bezúplatného plnění činní alespoň 2 000 Kč, maximálně lze odečíst plnění v úhrnu do 10% ze základu daně.

 

Ministerstvo Financí ČR reagovalo na situaci v rámci svého návrhu zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Návrh zákona by nepřímo novelizoval i zákon o daních z příjmů o následující možnosti daňových odpočtů:

 • Zvýšení hranice pro daňové odpočty z bezúplatných plnění na 30% ze základu daně. Tato hranice platila přechodně pro roky 2020 a 2021, novelou by došlo k prodloužení i na období roku 2022.
 • Možnost odečtu bezúplatných plnění poskytnutých na pomoc Ukrajině osobám se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině, za podmínky splnění účelu pro běžný odpočet bezúplatného plnění podle zákona o daních z příjmů.
 • Účely, na které lze poskytnout bezúplatné plnění jako odčitatelné od základu daně, by se rozšířily o podporu obrany státu Ukrajina.
 • Možnost přímého odpočtu nepeněžních darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům, pokud bude splněna podmínka uznatelného účelu. Z toho vyplývá, že by tento odpočet mohli uplatnit i fyzické osoby, které by jinak nesplnili podmínku minimální hodnoty daru ve výši 2% základu daně.
 • Možnost odečtu bezúplatného plnění by mohli uplatnit i poplatníci z Ukrajiny, pokud 90% jejich zdanitelných tvoří příjmy ze zdrojů na území ČR.
 • U příjemců bezúplatných plnění by platilo osvobození od daně z příjmů. Osvobození by tak řešilo případnou povinnost dárce odvést srážkovou daň při poskytnutí daru do zahraničí.
 • V případě, že zaměstnavatel poskytne bezúplatně ubytování rodinným příslušníkům svého zaměstnance, kteří opustili Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu, bude tento příjem zaměstnance osvobozen od daně.

 

Novela počítá se zajištěním zpětné účinnosti od začátku roku 2022, Finanční správa by tak měla již v současnosti postupovat v souladu
s plánovanou změnou zákona.