Blog

Změny daně z nemovitých věcí od 2024 – máte povinnost podat přiznání?

Pro 29, 2023

Součástí konsolidačního balíčku je i novela zákona o Dani z nemovitých věcí, která přináší mj. zvýšení sazeb daně o 80%, inflační koeficient (pro rok 2024 je roven 1) a úpravu možností stanovení koeficientů pro obce. Nově může obec pro všechny nemovitosti na svém území stanovit koeficient 0,5-5 místo dřívějších 1,1-5. Může tedy pro poplatníky snížit dopad zvýšení sazeb a zavedení inflačního koeficientu.   Zákon však přináší také několik koncepčních změn, kvůli kterým může poplatníkům vzniknout povinnost podávat v roce 2024 přiznání k dani. Které to jsou?

  1. Stavební pozemky. Podle staré právní úpravy nebyl stavebním pozemkem pro účely DzNV pozemek, ke kterému bylo vydáno stavební povolení, pokud na pozemku již stála zdanitelná stavba. Nové znění tuto výjimku ruší a i pokud na pozemku již stojí jiná stavba, je nutné pozemek uvést samostatně s příslušnou sazbou pro stavební pozemky.
  2. Garáže. Podle staré právní úpravy se jako garáž zdaňovala stavba vystavená odděleně, která se převážně jako garáž využívala. Nově bude rozhodující jak je stavba zapsána v katastru nemovitostí. Pokud tedy máte v KN zapsanou garáž, ale na základě jiného užití byla zdaňována jako jiná stavba, budete muset v přiznání změnit předmět i sazbu daně.
  3.  Zpevněná plocha. Podle staré právní úpravy mohly být tzv. zpevněnou plochou pouze druhy pozemků a) ostatní plocha, b) zastavěná plocha a nádvoří. Nově bude rozhodující pouze zda je pozemek užíván k podnikání a jeho plocha je zpevněná (např. asfaltovým povrchem). Nově tedy mohou být zpevněnou plochou i zemědělské pozemky. Opět bude nezbytné uvést tyto skutečnosti v daňovém přiznání. 
  4. Pronájem místností v obytném domě/jednotce. Pokud používáte místnost v obytném domě nebo jednotce pro podnikání v oboru ubytování (typicky AirBnB), spadá nově tato místnost pod navýšení daně. Navýšení daně je opět nutné uvést v daňovém přiznání.
  5. Užíváte nemovitost jejíž majitel podle KN není znám? Od roku 2024 jste u této nemovitosti poplatníkem daně a takovou nemovitost musíte uvést v daňovém přiznání.

Vznikla Vám v důsledku těchto koncepční změn povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a potřebujete přiznání zpracovat? Nejste si jistí, zda v důsledku koncepčních změn dopadá povinnost podat přiznání právě na Vás? Neváhejte se obrátit na odborníky a probrat Vaší situací s námi.