Blog

Změny silniční daně pro rok 2022

Čvc 7, 2022

Dnem 1.7.2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizuje mimo jiné zákon o dani silniční. Podle přechodných ustanovení se znění novely zákona použije již pro zdaňovací období roku 2022, tedy se zpětnou účinností od 1.1.2022.

Předmětem daně budou podle novely pouze nákladní vozidla kategorie N2 a N3 nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla, přičemž samotná výše daně bude stanovena až pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností od 12 tun a více.

Podle novely již dále nebude poplatníkem daně zaměstnavatel, v případě, že jeho zaměstnanec použije svoje osobní vozidlo pro pracovní cestu. Před změnou zákona platilo, že v tomto případě činila silniční daň 25 Kč za každý den, kdy bylo takto vozidlo použito. 

Novelou byla dále zrušena povinnost platit zálohy a povinnost registrovat se k dani. Pokud tedy dosavadní poplatník, který není provozovatelem žádného zdanitelného vozidla podle novely účinné od 1.7.2022, nemusí činit žádné kroky ke zrušení registrace.  V daňovém přiznání se po novele uvádí pouze vozidla:

  • za která je daň vyšší než 0 Kč
  • za které se uplatňuje sleva na dani
  • která jsou od daně osvobozena, v případě, že by jinak byla daň z těchto vozidel vyšší než 0 Kč. 

V případě, že poplatník neprovozuje žádné vozidlo, které se uvádí v daňovém přiznání, nemá povinnost přiznání vůbec podávat.